دریای مبهم کلمات

غواص ادراکات

تفاوت‌های عظیم جبری

مکنده‌های سیستم

تکرارهای ابزورد

مهوع‌ترین تصاویر خش‌دارِ اشکهای خشک شده‌ات

زیر زلف‌های خسته از باد

درهای نقاشی شدهِ کوبیسمی

خدای بیمار در تخت خواب تابوت دعا

بوی گلاب از چشم‌های قرمز گل‌دار !

شراب لای پایت

تخیل آلت به دست من

منشور تجزیه صدای حقیقت ... هفت‌ها دروغ رنگی

آهنربای تک قطبی فنومن درد

ویلان در جهات چندین بعدی کابوس‌های تودرتو

با نیشگون شبق !!!

با گازهای ثنایای حسد

تکه تکه شده در بیتوته‌ای

با جسد.

منبع اصلی مطلب : نقطه در لامکان
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ابزورد